Delo z LUKOM

O meni

Sem strasten raziskovalec življenja. Zanima me živa in neživa narava ter še kaj vmes in preko teh dveh pojmov. Kljub temu pa sem se za poklicno pot jasno odločil že precej zgodaj v mojem življenju. Najbolj so se mi oči zaiskrile ob odkritju psihodinamike človeškega delovanja. Tako sem svojo osnovno izobrazbo socialnega dela razširil s študijem različnih pristopov psihoterapije in specializiral psihodinamsko psihoterapijo. Ob tem pa sem vseskozi raziskoval meni najbolj dostopnega človeka – sebe. Meje tega raziskovanja sem premikal s pomočjo poglobljene psihoterapevtske izkušnje, ki me opremlja za življenje in mi, poleg svojega, omogoča tudi raziskovanje življenj drugih ljudi. Moje delo ni vedno lahko, vendar mi ponuja priložnosti interakcij iz katerih tako moj sogovornik, kot jaz sam, izideva kot boljša človeka. In to me resnično izpopolnjuje.

KAJ JE PSIHODINAMSKA PSIHOTERAPIJA?

V jedru psihodinamske psihoterapije se nahaja razumevanje, da na naše vedenje, doživljanje in mišljenje vplivajo notranje motivacijske sile, katerih se pogosto ne zavedamo. V procesu psihoterapije prihajamo v stik s temi motivacijskimi silami in njihovimi gonili, jim jemljemo moč, jih preusmerjamo in/ali krepimo.


Najbolj prepoznaven psihoterapevt in eden izmed utemeljiteljev psihodinamskega pogleda na človeka je Sigmund Freud. Njegov pristop k obravnavi psihodinamike klientov se imenuje psihoanaliza. Psihodinamska psihoterapija pa ni omejena le na psihoanalitično metodo. Skozi izkušnje v klinični praksi se je razumevanje psihodinamike poglabljalo in širilo. To se odraža v večjem številu t.i. globinskih oz. globinsko psiholoških psihoterapevtskih pristopov k obravnavi klientov. Tako danes psihodinamska psihoterapija v svoji široki paleti znanj in tehnik (od pogovornih in odnosnih, do ekspresivnih, telesnih in energetskih) integrira znanja in tehnike iz več različnih psihoterapevtskih pristopov. Človeka obravnava celostno – mentalno, čustveno, telesno, družbeno in duhovno.

KOMU JE NAMENJENA?

Ljudje se za psihoterapijo odločamo na podlagi različnih izkušenj, znanj, vzgibov … Nekateri v terapevtski odnos vstopajo z namenom osebnostne rasti. Svoje življenje želijo pogledati od blizu, spoznati sebe na nov način, ozavestiti svoje potrebe, skrbi, sposobnosti in videti kako z njimi ravnajo v odnosih.

Drugi terapijo poiščejo z namenom odprave določene simptomatike. Podobno ali isto simptomatiko lahko različni ljudje doživljamo na različne načine in nam predstavlja različne izzive. Kljub temu pa obstajajo nekateri pogostejši »simptomatski povodi« za vstop v psihoterapevtski proces. To so:

Težave v odnosih (partnerski odnos, medgeneracijski družinski odnosi, poslovni odnosi ipd.)

Soočanje s pomembnimi življenjskimi situacijami (rojstvo otroka, smrt ljubljene osebe, ločitev, menjava delovnega mesta, zaključevanje šolanja, soočanje z boleznijo ipd.)

Čustvene stiske (tesnobnost, strahovi, panični napadi, izbruhi jeze ipd.)

Splošen občutek nezadovoljstva, nesmisla, praznine življenja

Nespečnost

Ponavljajoče in/ali neprijetne sanje

Psihosomatske motnje (telesne težave, ki nimajo telesnih vzrokov)

Travmatična doživetja (spolne, čustvene idr. zlorabe, nasilje ipd.)

Neuresničeni cilji 

Stres

 Odvisnosti
(od alkohola, drog, računalnika, dela, nakupovanja, spolnosti, odnosov ipd.)

Motnje hranjenja

Izgorelost pri delu

Slaba samopodoba, pomanjkanje samozavesti, občutki manjvrednosti

Samopoškodovanje

Samomorilne misli


Nekateri ljudje pa pridejo v stik s psihoterapijo preko želje po obravnavi določene diagnoze. Psihoterapija se pomembno dopolnjuje s psihiatričnim zdravljenjem različnih težav v duševnem zdravju. V tem primeru lahko na naslovno vprašanje odgovorim, da terapevtske obravnave nudim ljudem z nevrotično, mejno (borderline) in psihotično osebnostno strukturo oz. z diagnozami:

bipolarne
(manično-depresivne) motnje

depresije

anksiozne motnje

posttravmatske stresne motnje

obsesivno-kompulzivne/
anankastične osebnostne motnje

odvisnostne osebnostne motnje

izogibajoče osebnostne motnje

shizoidne osebnostne motnje

shizotipske osebnostne motnje

paranoidne osebnostne motnje

histrionične osebnostne motnje

hipohondrije

MOJA IZOBRAZBA IN DELO

Po izobrazbi sem magister socialnega dela in certificiran psihodinamski psihoterapevt.

Poleg svoje psihoterapevtske prakse delujem kot psihoterapevt v Društvu Projekt Človek, kjer spremljam osebe z izkušnjo zasvojenosti in njihove družine, ter na projektu OMRA, kjer predavam o raznih temah s področja duševnega zdravja in psihoterapije.

Sem član strokovnih združenj EZPPS in ECPP.

Delujem pa tudi po smernicah SKZP in EAP.

ETIČNI KODEKS

V psihoterapevtskih odnosih nastopam v vlogi psihoterapevta. To mi daje veliko odgovornost, zato v tej vlogi ravnam etično in strokovno. Konstantno se izobražujem iz različnih področij psihoterapije ter ob svojem delu spoštujem vodila, ki jih narekujejo Etični kodeksi: Evropsko združenje psihoanalitičnih pristopov – Slovenija (EZPPS), Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), Mednarodnega psihoanalitičnega psihoterapevtskega združenja (ECPP) in Evropske zveze za psihoterapijo (EAP). Ti dokumenti so v celoti dostopni preko klika na zgornje povezave.

POSLOVNI PODATKI

Psihoterapija Luka Agrež
Kidričeva ulica 3, 3000 Celje


Telefon: 031 825 668

E-pošta: luka@psihoterapija-agrez.si

KONTAKTNI OBRAZEC