Delo s Saro

O meni

Radovednost glede življenja, tako svojega kot tistega okoli mene, je že zgodaj zaznamovala moje razmišljanje in srce. Po zaključenem študiju filozofije in sociologije, se je tako pričelo moje potovanje v svet psihoterapije. Viktor Frankl je nekoč zapisal, da med dejanjem in odzivom obstaja prostor, kjer imamo možnost izbrati, kako bomo reagirali na določeno situacijo. Verjamem v moč te izbire in v to, da lahko v terapevtskem procesu pomagam svojim klientom odkriti svobodo izbire ter prevzeti odgovornost za lastno življenje. Ob zgodbah ljudi, ki mi odprejo vrata v delček svojega življenja, se počutim izjemno hvaležno in ponižno, da opravljam delo psihoterapevtke in da lahko skupaj z njimi rastem in se spreminjam tudi sama.

KAJ JE RELACIJSKA DRUŽINSKA TERAPIJA?

 Relacijska družinska terapija je inovativen terapevtski pristop, ki poudarja pomen medosebnih odnosov in družinske dinamike pri oblikovanju človekovega doživljanja in vedenja. Pristop združuje relacijske teorije s sistemskimi pristopi. Terapija se osredotoča na razumevanje vpliva preteklih družinskih izkušenj na sedanje težave posameznika, para ali družine. Cilj terapije je preoblikovanje čustvenih, miselnih in vedenjskih vzorcev, ki ovirajo kakovostno življenje. Ključni poudarek je na vzpostavljanju varnega terapevtskega odnosa, ki lahko služi kot model za izboljšanje drugih medosebnih odnosov.

KOMU JE NAMENJENA?

Ljudje se za psihoterapijo odločamo na podlagi različnih izkušenj, znanj, vzgibov … Nekateri v terapevtski odnos vstopajo z namenom osebnostne rasti. Svoje življenje želijo pogledati od blizu, spoznati sebe na nov način, ozavestiti svoje potrebe, skrbi, sposobnosti in videti kako z njimi ravnajo v odnosih.

Drugi terapijo poiščejo z namenom odprave določene simptomatike. Podobno ali isto simptomatiko lahko različni ljudje doživljamo na različne načine in nam predstavlja različne izzive. Kljub temu pa obstajajo nekateri pogostejši »simptomatski povodi« za vstop v psihoterapevtski proces. To so:

Težave v odnosih (partnerski odnos, medgeneracijski družinski odnosi, poslovni odnosi ipd.)

Soočanje s pomembnimi življenjskimi situacijami (rojstvo otroka, smrt ljubljene osebe, ločitev, menjava delovnega mesta, zaključevanje šolanja, soočanje z boleznijo ipd.)

Čustvene stiske (tesnobnost, strahovi, panični napadi, izbruhi jeze ipd.)

Splošen občutek nezadovoljstva, nesmisla, praznine življenja

Nespečnost

Ponavljajoče in/ali neprijetne sanje

Psihosomatske motnje (telesne težave, ki nimajo telesnih vzrokov)

Travmatična doživetja (spolne, čustvene idr. zlorabe, nasilje ipd.)

Neuresničeni cilji 

Stres

 Odvisnosti
(od alkohola, drog, računalnika, dela, nakupovanja, spolnosti, odnosov ipd.)

Motnje hranjenja

Izgorelost pri delu

Slaba samopodoba, pomanjkanje samozavesti, občutki manjvrednosti

Samopoškodovanje

Samomorilne misli

 Nekateri ljudje pa pridejo v stik s psihoterapijo preko želje po obravnavi določene diagnoze. V primeru, da ugotovimo, da vaše zdravstveno stanje zahteva dodatno obravnavo podprto s psihiatričnim zdravljenjem, vas lahko usmerim na ustreznega strokovnjaka. Na podlagi ocene oziroma diagnoze se lahko dogovorimo za kombinacijo psihoterapije, kot dopolnitev psihiatričnemu zdravljenju.

bipolarne
(manično-depresivne) motnje

depresije

anksiozne motnje

posttravmatske stresne motnje

obsesivno-kompulzivne/
anankastične osebnostne motnje

odvisnostne osebnostne motnje

izogibajoče osebnostne motnje

shizoidne osebnostne motnje

shizotipske osebnostne motnje

paranoidne osebnostne motnje

histrionične osebnostne motnje

hipohondrije

MOJA IZOBRAZBA IN DELO

Po izobrazbi sem diplomirana sociologinja in filozofinja ter magistra zakonskih in družinskih študij. Izpopolnjevala sem se iz zakonske in družinske terapije, na moj profesionalni in osebni razvoj pa je pomembno vplivala moja lastna psihoanalitična terapevtska izkušnja ter izkušnja skupinske gestalt terapije.

Svojo terapevtsko pot sem začela v okviru Frančiškanskega družinskega inštituta, od leta 2019 do 2024 pa sem bila kot strokovna sodelavka zaposlena na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj podružnica Ljubljana v psihoterapevtski Ambulanti SFU Ljubljana.

ETIČNI KODEKS

 Kot terapevtka se zavedam velike odgovornosti svojega dela in spoštujem etične smernice svoje stroke, kar vključuje zaupnost, zanesljivost in spoštovanje meja s klienti. Ob zavedanju, da je za uspešno psihoterapevtsko delo ključen nenehen osebni in profesionalni razvoj, se redno udeležujem individualne in skupinske supervizije ter različnih delavnic in seminarjev.
Sem tudi članica Zakonskih in družinskih terapevtov.

POSLOVNI PODATKI

Psihoterapija Sara Agrež
Kidričeva ulica 3, 3000 Celje


Telefon: 031 299 755
E-pošta: sara@psihoterapija-agrez.si

KONTAKTNI OBRAZEC